Ostatnie aktualności

2015.07.09 09:31
Zapraszamy do lektury e-wydania Przewodnika "Kariera" Magazynu SEMESTR
2015.07.07 13:08
WAKACYJNE GODZINY OTWARCIA BIURA ACK

Rynek pracy

DANE STATYSTYCZNE

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2015: 1750 zł brutto

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 12.2014: 4 379 zł brutto

Stopa bezrobocia w Polsce, w 10.2014: 11,3%

Stopa bezrobocia  w województwie śląskim, w 10.2014 – 9.6%

Polecamy