Ostatnie aktualności

2017.02.09 15:14
Zastanawiasz się, jak odkryć i zwiększyć swój potencjał zawodowy? Zapraszamy do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym (13-16.02.2017)
2017.02.01 11:25
Zapraszamy na "Spadochron" – licencjonowany program szkoleniowy skierowany do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, planujących karierę zawodową, bądź zmieniających zawód (13-16.02.2017, codziennie w godz. 9:00 – 16:45)
2016.10.05 21:23
Komunikat dotyczący "Kart obiegowych"

Rynek pracy

DANE STATYSTYCZNE

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2016: 1850 zł brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw: 4212,56 zł brutto (08.2016)

Stopa bezrobocia w Polsce: 8,6% (07.2016)

Stopa bezrobocia  w województwie śląskim: 6,9% (07.2016)

Polecamy

Warte uwagi