Ostatnie aktualności

2016.10.21 13:36
Planowane godziny obsługi od 24 do 26 października 2016
2016.10.13 11:54
Planowane godziny obsługi od 17 do 21 października 2016
2016.10.06 12:48
Planowane godziny obsługi do 14 października 2016
2016.10.06 12:43
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2016 JM Rektora prof. UE dr hab. Roberta Tomanka ACK zostaje włączone do Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami, do Działu Współpracy z Absolwentami, który przejmuje dotychczasowe zadania ACK

Rynek pracy

DANE STATYSTYCZNE

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2016: 1850 zł brutto

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw: 4212,56 zł brutto (08.2016)

Stopa bezrobocia w Polsce: 8,6% (07.2016)

Stopa bezrobocia  w województwie śląskim: 6,9% (07.2016)

Polecamy