Ostatnie aktualności

2014.10.20 15:24
BEZPŁATNE SZKOLENIA, KURSY, WARSZTATY, SEMINARIA, KONKURSY, PRZEWODNIKI
2014.10.15 17:11
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie AutoCAD oraz spotkanie z Work and Holiday - Australia
2014.10.13 16:39
Spotkanie "Konsument 2014. Od wiedzy o konsumencie do inspiracji biznesu" (29.10.2014), Katedra Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach we współpracy z Zarządem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii w Warszawie
2014.10.13 15:17
Przewodnik KarieraPlus Sprzedaż już jest dostępny on-line

Rynek pracy

DANE STATYSTYCZNE

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2014:
1680,00 zł brutto

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 02.2014: 3856,56 brutto

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w 02.2014: 13,9 % cywilnej ludności aktywnej zawodowo

Stopa bezrobocia  (do aktywnych zawodowo) w województwie śląskim, w 02.2014 – 11.7%

Polecamy

Warte uwagi