CV dla zuchwałych, czyli jak przygotować profesjonalny dokument aplikacyjny

Dobrze przygotowane CV może nam otworzyć drzwi pracodawcy i umożliwić prezentację własnej osoby na rozmowie rekrutacyjnej.

Dlatego przygotowanie dobrych dokumentów aplikacyjnych zajmie nam znacznie więcej czasu, niż 1 godzinę.

Co warto wiedzieć, aby uniknąć błędów?

 • Zanim zaczniesz opracowywać swoje dokumenty aplikacyjne poznaj dokładnie odbiorcę. Zapoznaj się z oczekiwaniami pracodawcy względem kandydatów, wczytaj się w opis stanowiska, jeżeli to możliwe zapoznaj się ze strukturą firmy lub działu do którego chcesz aplikować.
  CV i list motywacyjny mają na celu przekonać potencjalnego pracodawcę, że Twoje umiejętności, doświadczenie i plany zawodowe idą w parze z Jego oczekiwaniami i przyszłą wizją organizacji.
 • Do sporządzania CV podejdź z pasją, potraktuj tę czynność, jak wyzwanie, pomimo, że może przygotowujesz ten dokument po raz 10. Warto pamiętać, że nie ma uniwersalnego wzoru CV, tak jak nie ma uniwersalnego szablonu pracodawcy.
 • Przygotowując CV używajmy równoważników zdań. Tak przygotowane informacje są łatwiejsze w odbiorze, ułatwiają w prostej skróconej formie przekazanie najważniejszych informacji.
 • Przekazywane w CV informacje powinny mieć jasny podział zarówno pod względem wizualnym (przejrzystość dokumentu np. takie same odstępy, wykorzystanie tabulatorów), jak i pod względem zawartej treści. Warto określić w CV miejsce na przekazanie wybranych informacji, poprzez podział CV na poszczególne części np:
- Dane Osobowe (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr tel., profesjonalnie wyglądający adres mailowy),
- Wykształcenie,
- Doświadczenie Zawodowe,
- Znajomość Języków Obcych (warto określić poziom znajomości języka obcego zgodnie z europejskim poziomem biegłości językowej – zapraszamy do zapoznania się z załączonym dokumentem).
- Znajomość Obsługi Komputera (uwzględniając poziom znajomości poszczególnych programów komputerowych),
- Szkolenia,
- Zainteresowania (można uwzględnić zarówno zawodowe, jak i pozazawodowe),
- Dodatkowe informacje (np. o zdobytych wyróżnieniach, nagrodach, osiągnięciach, działalności w kołach naukowych lub stowarzyszeniach).
 • Przygotowując CV należy pamiętać, że informacje dotyczące Danych Osobowych, Wykształcenia oraz Doświadczenia Zawodowego (jeżeli je posiadamy) są obligatoryjne. Kolejność umieszczania przedstawionych powyżej rodzajów informacji, zależna jest od preferowanego CV. Informacje o doświadczeniu zawodowym należy umieszczać w CV chronologicznie rozpoczynając od ostatniego miejsca w którym pracowaliśmy/odbywaliśmy praktykę. Uwzględniając w CV miejsca pracy/praktyk skupiamy uwagę na jednolitym przygotowaniu informacji. Jeżeli na pierwszej pozycji wpisujemy nazwę firmy, na drugiej miasto, a następnie nazwę stanowiska oraz zakres obowiązków, to podobny przekaz wiadomości stosujemy przy kolejnych pozycjach dotyczących miejsc pracy/praktyk.
 • Ze względu na przejrzystą strukturę CV, należy w całym dokumencie wprowadzić jednolite określenie dat: uwzględniając miesiąc.rok lub dzień.miesiąc.rok.
 • Ważnym etapem końcowym CV jest sformatowanie dokumentu i opracowanie jego wyglądu, tak aby zachęcał osobę rekrutera do zapoznania się z zawartą treścią.
  Czcionka wykorzystana w CV i liście motywacyjnym powinna być taka sama, dobrze gdy jej wielkość to 12. Powinniśmy wyróżniać pogrubieniem tylko te treści, które są istotne dla stanowiska na które aplikujemy. W życiorysie powinniśmy także unikać dwukropków, wyszukanych punktatorów - preferowane są myślniki. Coraz częściej unika się wpisywania tytułu dokumentów w postaci CV lub Curriculum Vitae. Doświadczony rekruter doskonale wie, że trzymany w ręku dokument to CV,
  a dla kandydata o dużym doświadczeniu każdy kawałek wolnej przestrzeni
  w dokumencie to okazja do przekazania ciekawych informacji o sobie.

Na co warto jeszcze zwrócić uwagę?

 • Ważnym, choć często zaniedbywanym obszarem CV, są Zainteresowania.
  W tym miejscu kandydat może przedstawić obszar swojej aktywności związanej zarówno z pracą zawodową, jak i wolnym czasem. Ten rodzaj informacji jeżeli jest dobrze określony, może wiele mówić o kandydacie, jego preferencjach, pasjach, motywacji. Na długiej liście kandydatów możemy wyróżniać się ciekawymi zainteresowaniami, wpływającymi nie tylko na nasz ogólny rozwój osobisty, ale także zawodowy.
 • Nie zapominajmy, że dokument w którym zawarte są nasze dane osobowe powinien posiadać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci klauzuli zaproponowanej przez pracodawcę (w ofercie) lub w formie uwzględniającej odniesienie się do stosownej ustawy. Pod zamieszczoną klauzulą należy podpisać się osobiście (jeżeli przesyłamy dokument pocztą tradycyjną) lub w formie komputerowej. Dokumenty przesyłane drogą mailową, powinny być przygotowane w formacie. pdf. Tak przesłane dokumenty dotrą do pracodawcy w niezmienionej formie.

I jeszcze kilka słów o kolorze :-)

 • Czy można używać innego koloru czcionki, niż czarny? Tak, można przygotować treść CV w kolorze atramentowym-ciemnogranatowym lub użyć kolory, które są np. barwami wykorzystywanymi przez firmę (kolor logo, kolor dominujący na stronie). Powyższa rada ma jednak zastosowanie tylko w przypadkach kiedy mowa o subtelnych kolorach, nie wpływających negatywnie na estetykę przygotowywanego dokumentu. Zastosowanie kolorowych elementów w CV może wpływać na to, że nasze CV wyróżni się spośród pozostałych 100 dokumentów, należy jednak zachować umiar przy doborze kolorystycznych wyróżnień.

 

Mam nadzieję, że zawarte w powyższym artykule informacje okażą się dla Państwa przydatne i będą zaproszeniem do zapoznania się z kolejnymi artykułami dotyczącymi rodzajów CV oraz sporządzania listu motywacyjnego.

 

Opracowała:
Monika Łaciak - Psycholog

 

Polecamy